Персонално и фирмено лого

Какво е ЛОГО

това е жаргонно съкращение на понятието logotype (логотип), което се отнася за печатния символ или марка на дадена компания. То на свой ред произлиза от гръцката дума logos (дума, слово).

Марка

Думата „марка“ (mark) се  отнася за широка група от дизайнерски знаци, които се ползват като корпоративни идентификатори.
Марките без текст се наричат символи (symbols).
Когато марките са чисто текстови ( типографски ), те могат да са от букви, думи или монограми, които обикновено са инициали или съкращения, но могат и да са лога ( цели думи или име на компания ). Когато символите и логата се ползват заедно се наричат „комбинативни марки“ . А когато някоя от марките е регистрирана и защитена от закона се нарича „регистрирана марка“ или „търговска марка“ (trademark).

Какво прави едно лого добро

Отговорът е в баланса между няколко основни принципа:

  • То е просто
  • Върши работа при всякакви размери и цветове
  • Да съответства на бизнеса
  • И да е Визуално различно.

Как започнах

Началото на интереса ми към лого дизайна беше свързано с придаване завършен вид на мое творческо начинание – шиенето.

Изработените няколко уникални модела (в непрофесионална обстановка, но с професионално качество) се нуждаеха от своята марка.

Така се роди марката AlexStar Design

С течение на годините и благодарение на натрупания опит моето лого претърпя известни трансформации за да придобие сегашния си вид.
Така се зароди интереса ми към съсдаване на фирмено лого, който продължава и до днес.
За всеки проект нахвърлям на лист по няколко идеи, а най-интересната развивам до край.

Крайният резултат от творческата ми дейност може да видите в моето Портфолио.

» Виж

Login