Политика за поверителност

Правила за поверителност

Последна актуализация: 10.08.2018 година

Александър Ставрев с тел.: 0886 149 386 е собственик на  www.alexstardesign.com/ („Сайтът“). Тази страница Ви информира за правилата ни относно събирането, използването и разкриването на Лична информация, която получаваме от потребителите на Сайта. Използваме личната Ви информация само за предоставянето и подобряването на Сайта. С използването на Сайта Вие приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила.

Събиране и използване на информация

Докато използвате нашия Сайт, можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране на Вас. Информацията за лична идентификация може да включва, но не само име („Лична информация“).

Бисквитки

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра ви от уеб сайт и се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Подобно на много сайтове, използваме „бисквитки“ за събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочи кога е изпратена „бисквитка“. Ако обаче не приемате „бисквитки“, може да не можете да използвате някои части от нашия сайт.

Сигурност

Сигурността на личната Ви информация е важна за нас, но не забравяйте, че нито един начин на предаване по интернет или метод на електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на личната Ви информация, не можем да гарантираме абсолютната си сигурност.

Промени в тази политика за поверителност

Тази Декларация за поверителност влиза в сила от (дата на добавяне) и ще остане в сила, освен по отношение на всякакви промени в нейните разпоредби в бъдеще, които ще влязат в сила веднага след публикуването на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме или променим Декларацията ни за поверителност по всяко време и трябва периодично да проверяваме тази Декларация за поверителност. По-нататъшното използване на Услугата, след като публикуваме всички модификации на Декларацията за поверителност на тази страница, ще представлява потвърждение за модификациите и вашето съгласие да спазвате и да сте обвързани от променената Политика за поверителност. Ако направим съществени промени в тази Декларация за поверителност, ние ще ви уведомим или чрез имейл адреса, който сте ни предоставили, или чрез поставяне на видно известие на нашия уебсайт.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас.

Login